Vakuum İzolyasiyalı Faza Separator Seriyası

  • Vakuum İzolyasiyalı Faza Separator Seriyası

    Vakuum İzolyasiyalı Faza Separator Seriyası

    Vakuum İzolyasiyalı Faza Ayırıcısı, yəni Buxar Havalandırması, əsasən qazı kriogen mayedən ayırmaq üçündür ki, bu da maye təchizatı həcmini və sürətini, terminal avadanlıqlarının daxil olan temperaturunu və təzyiqin tənzimlənməsi və sabitliyini təmin edə bilər.