Dinamik vakuum nasos sistemi

  • Dinamik vakuum nasos sistemi

    Dinamik vakuum nasos sistemi

    Vakuum Gödəkçəli Boruları Dinamik və Statik VJ-yə bölmək olarBoru kəmərləri.Statik Vakuum Gödəkçəli Boru kəməri istehsal fabrikində tam şəkildə tamamlanıb.Dinamik Vakuum Gödəkçəli Boru kəməri vakuum emalını saytda qoyur, montaj və emal prosesinin qalan hissəsi hələ də istehsal fabrikindədir.